Lock impressioning KALE (Vskrytie zamka Kale 4+4 s pomoshchyu samoimpressii) (Time: 2 min.)


id: 8129
Manufacturer: KALE
Article:
Description: Vskrytie zamka Kale 4+4 s pomoshchyu samoimpressii
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 2 min.
Date: 2018-03-21 21:09:24

Source: https://www.zamkidveri.com/