Lock impressioning Pro-Sam (Vskrytie zamka SAM 4+4 s pomoshchyu samoimpressii) (Time: 2 min.)


id: 7874
Manufacturer: Pro-Sam
Article:
Description: Vskrytie zamka SAM 4+4 s pomoshchyu samoimpressii
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 2 min.
Date: 2018-03-05 11:42:07

Source: https://www.zamkidveri.com/