Lock impressioning Elbor (Vskrytie zamka Elbor 6+6 s pomoshchyu samoimpressii) (Time: 3 min.)


id: 7712
Manufacturer: Elbor
Article:
Description: Vskrytie zamka Elbor 6+6 s pomoshchyu samoimpressii
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 3 min.
Date: 2018-02-17 11:25:23

Source: https://www.zamkidveri.com/