Lock impressioning BORDER (NOVAYA SAMOIMPRESSIYA . Vskrytie zamka Border 4+4 .) (Time: 2 min.)


id: 6286
Manufacturer: BORDER
Article:
Description: NOVAYA SAMOIMPRESSIYA . Vskrytie zamka Border 4+4 .
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 2 min.
Date: 2017-09-25 20:18:39

Source: https://www.zamkidveri.com/