Lock drilling CLASS (Dvernoy nakladnoy suvaldnyy zamok. Vskrytie zamkov metodom vysverlivaniya) (Time: 3 min.)


id: 57
Manufacturer: CLASS
Article:
Description: Dvernoy nakladnoy suvaldnyy zamok. Vskrytie zamkov metodom vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 3 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/