Lock drilling KERBEROS 1**.**.008 (Sverlenie zashchitnyh plastin tverdostyu 52, 65 i plastiny so sterjnevoy zashchitoy) (Time: 0 min.)


id: 4
Manufacturer: KERBEROS
Article: 1**.**.008
Description: Sverlenie zashchitnyh plastin tverdostyu 52, 65 i plastiny so sterjnevoy zashchitoy
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 0 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/