Door breaking with passkeys Yale ML 14 (Vzlom zamka klyuchami- otmychkami pri pomoshchi schityvaniya koda klyucha) (Time: 0 min.)


id: 29
Manufacturer: Yale
Article: ML 14
Description: Vzlom zamka klyuchami- otmychkami pri pomoshchi schityvaniya koda klyucha
Hacking method: Door breaking with passkeys
Hacking time: 0 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/