Lock impressioning GERDA (Otmychka Gerda samoimpressiya dekodirovaniya gerda) (Time: 10 min.)


id: 2812
Manufacturer: GERDA
Article:
Description: Otmychka Gerda samoimpressiya dekodirovaniya gerda
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 10 min.
Date: 2016-05-22 08:30:31

Source: https://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/2812_GERDA_.html