Lock impressioning KALE (Samoimpressiya KALLE Odnoryadnyy 6 pin. (Instrument dlya otkrytiya Kale odnoryadnyy .)) (Time: 1 min.)


id: 1824
Manufacturer: KALE
Article:
Description: Samoimpressiya KALLE Odnoryadnyy 6 pin. (Instrument dlya otkrytiya Kale odnoryadnyy .)
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 1 min.
Date: 2017-01-26 20:06:55

Source: https://www.zamkidveri.com/