For resistance against blocking in case of a fire EVVA 3KS (Testirovanie cilindrovyh mehanizmov na stoykost k zaklinivaniyu v usloviyah pojara) (Time: 5 min.)


id: 179
Manufacturer: EVVA
Article: 3KS
Description: Testirovanie cilindrovyh mehanizmov na stoykost k zaklinivaniyu v usloviyah pojara
Hacking method: For resistance against blocking in case of a fire
Hacking time: 5 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/