Door breaking with passkeys Elbor Kremen 3-3 (Vskrytie otmychkoy suvaldnogo zamka Elbor Kremen 3-3 (Dannyy zamok rekomenduyu dlya obucheniya, u zamka otsutstvuet nijnyaya stenka(chtoby vyleta) (Time: 2 min.)


id: 1777
Manufacturer: Elbor
Article: Kremen 3-3
Description: Vskrytie otmychkoy suvaldnogo zamka Elbor Kremen 3-3 (Dannyy zamok rekomenduyu dlya obucheniya, u zamka otsutstvuet nijnyaya stenka(chtoby vyleta
Hacking method: Door breaking with passkeys
Hacking time: 2 min.
Date: 2017-02-28 23:54:04

Source: https://www.zamkidveri.com/