Lock impressioning CR MRX PLUS (Vybor nadejnogo zamka. Obzor zamka CR (Obzor zamka CR MRX PLUS 7051 i kak on ustroen.Kak samomu zashchitit suvaldnyy zamok ot vysverlivaniya.) (Time: 5 min.)


id: 1652
Manufacturer: CR
Article: MRX PLUS
Description: Vybor nadejnogo zamka. Obzor zamka CR (Obzor zamka CR MRX PLUS 7051 i kak on ustroen.Kak samomu zashchitit suvaldnyy zamok ot vysverlivaniya.
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 5 min.
Date: 2017-02-28 22:57:20

Source: https://www.zamkidveri.com/