Door breaking with passkeys KOMAZ (Zamok nakl. dvuh rigelnyy. Net zashchity ot otkryvaniya otmychkoy tipa "padayushchiy flajok") (Time: 3 min.)


id: 160
Manufacturer: KOMAZ
Article:
Description: Zamok nakl. dvuh rigelnyy. Net zashchity ot otkryvaniya otmychkoy tipa "padayushchiy flajok"
Hacking method: Door breaking with passkeys
Hacking time: 3 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/