Lock drilling Petrozavodsk Mash 3H-1 (Otsutstvuet zashchita cilindrovogo mehanizma ot vysverlivaniya) (Time: 4 min.)


id: 159
Manufacturer: Petrozavodsk Mash
Article: 3H-1
Description: Otsutstvuet zashchita cilindrovogo mehanizma ot vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 4 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/