Lock drilling Likchel (Dvernoy zamok-zasov s cilindrovym mehanizmom "ISEO"- Otsutstvuet torcevaya planka - Otsutstvuet zashchita cilindrovogo mehanizma ot vysverlivaniya) (Time: 4 min.)


id: 158
Manufacturer: Likchel
Article:
Description: Dvernoy zamok-zasov s cilindrovym mehanizmom "ISEO"- Otsutstvuet torcevaya planka - Otsutstvuet zashchita cilindrovogo mehanizma ot vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 4 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/