Door breaking with passkeys CISA 57685 (Vzlom zamka CISA 57685 (s perekodirovkoy) s pomoshchyu nabornogo klyucha) (Time: 8 min.)


id: 11
Manufacturer: CISA
Article: 57685
Description: Vzlom zamka CISA 57685 (s perekodirovkoy) s pomoshchyu nabornogo klyucha
Hacking method: Door breaking with passkeys
Hacking time: 8 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/