Lock impressioning CISA (Vskrytie zamka CISA 3+5+3 s pomoshchyu samoimpressii) (Time: 2 min.)


id: 10611
Manufacturer: CISA
Article:
Description: Vskrytie zamka CISA 3+5+3 s pomoshchyu samoimpressii
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 2 min.
Date: 2019-01-25 12:38:39

Source: https://www.zamkidveri.com/