Lock impressioning Pro-Sam (Vskrytie zamka SAM 3+3 s pomoshchyu samoimpressii) (Time: 1 min.)


id: 10270
Manufacturer: Pro-Sam
Article:
Description: Vskrytie zamka SAM 3+3 s pomoshchyu samoimpressii
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 1 min.
Date: 2018-11-15 11:37:32

Source: https://www.zamkidveri.com/