Lock drilling -- (Vzlom dvernogo cilindrovogo zamka metodom vysverlivaniya) (Time: 1 min.)


id: 1016
Manufacturer: --
Article:
Description: Vzlom dvernogo cilindrovogo zamka metodom vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 1 min.
Date: 2011-06-30 00:00:00

Source: https://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/1016_--_.html