Lock impressioning METTEM (Vskrytie zamka mettem 4+4 . obuchenie otkrytiyu zamkov.) (Time: 4 min.)


id: 10023
Manufacturer: METTEM
Article:
Description: Vskrytie zamka mettem 4+4 . obuchenie otkrytiyu zamkov.
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 4 min.
Date: 2018-10-25 12:37:11

Source: https://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/10023_МЕТТЭМ_.html