Lockpick twisting Pro-Sam 3B8-8K (Otpiraniya zamka s pomoshchyu "svertysha") (Time: 3 min.)


id: 69
Manufacturer: Pro-Sam
Article: 3B8-8K
Description: Otpiraniya zamka s pomoshchyu "svertysha"
Hacking method: Lockpick twisting
Hacking time: 3 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/