Lockpick twisting METTEM 3BCP-05 (Otpiraniya zamka s pomoshchyu "svertysha") (Time: 0 min.)


id: 67
Manufacturer: METTEM
Article: 3BCP-05
Description: Otpiraniya zamka s pomoshchyu "svertysha"
Hacking method: Lockpick twisting
Hacking time: 0 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/