Fracture GERDA (Vskrytie zamka gerda . GERDA. svertysh. obuchenie otkryvaniyu zamkov) (Time: 2 min.)


id: 6556
Manufacturer: GERDA
Article:
Description: Vskrytie zamka gerda . GERDA. svertysh. obuchenie otkryvaniyu zamkov
Hacking method: Fracture
Hacking time: 2 min.
Date: 2017-10-25 13:29:11

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/6556_GERDA_.html