Lock impressioning KALE (Kak rabotaet suvaldnaya impressiya primer KALE 4+4) (Time: 2 min.)


id: 3979
Manufacturer: KALE
Article:
Description: Kak rabotaet suvaldnaya impressiya primer KALE 4+4
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 2 min.
Date: 2014-11-18 18:46:52

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/3979_KALE_.html