Lock drilling Yale ML 14 (Vzlom zamka Yale ML 14 - razrushenie otsechnoy shayby) (Time: 0 min.)


id: 30
Manufacturer: Yale
Article: ML 14
Description: Vzlom zamka Yale ML 14 - razrushenie otsechnoy shayby
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 0 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/