Door breaking with passkeys Yale ML 14 (Vzlom zamka Yale ML 14 pri pomoshchi klyucha-otmychki bez razrusheniya otsechnoy shayby.) (Time: 3 min.)


id: 24
Manufacturer: Yale
Article: ML 14
Description: Vzlom zamka Yale ML 14 pri pomoshchi klyucha-otmychki bez razrusheniya otsechnoy shayby.
Hacking method: Door breaking with passkeys
Hacking time: 3 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/