Lock drilling Yale ML 04 (Vzlom zashchity ot vysverlivaniya zamka Yale ML 04.) (Time: 1 min.)


id: 18
Manufacturer: Yale
Article: ML 04
Description: Vzlom zashchity ot vysverlivaniya zamka Yale ML 04.
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 1 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/