Lock impressioning Pro-Sam (Vskrytie zamkov SAM 4*4 s pomoshchyu samoimpressii (Otkryvaet novye SAMy s lojnymi pazami i Border 4*4..)) (Time: 5 min.)


id: 1780
Manufacturer: Pro-Sam
Article:
Description: Vskrytie zamkov SAM 4*4 s pomoshchyu samoimpressii (Otkryvaet novye SAMy s lojnymi pazami i Border 4*4..)
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 5 min.
Date: 2017-02-28 23:54:07

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/1780_Про-Сам_.html