Lock impressioning CR MRX PLUS (Vybor nadejnogo zamka. Obzor zamka CR (Obzor zamka CR MRX PLUS 7051 i kak on ustroen.Kak samomu zashchitit suvaldnyy zamok ot vysverlivaniya.PODPISKA NA KANAL - https://goo.gl/LQMJXhSayt: http://openin) (Time: 5 min.)


id: 1652
Manufacturer: CR
Article: MRX PLUS
Description: Vybor nadejnogo zamka. Obzor zamka CR (Obzor zamka CR MRX PLUS 7051 i kak on ustroen.Kak samomu zashchitit suvaldnyy zamok ot vysverlivaniya.PODPISKA NA KANAL - https://goo.gl/LQMJXhSayt: http://opening.dp.ua/VK: http://vk.com/OpeningLocks)
Hacking method: Lock impressioning
Hacking time: 5 min.
Date: 2017-02-28 22:57:20

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/1652_CR_MRX PLUS.html