Lock drilling KERBEROS (Princip raboty patentovannoy zashchity Kerberos.AVI (kak rabotaet patentovannaya zashchita suvaldnyh zamkov Kerberos , zashchishchayushchaya ot vzloma metodom vysverlivaniya)) (Time: 0 min.)


id: 1588
Manufacturer: KERBEROS
Article:
Description: Princip raboty patentovannoy zashchity Kerberos.AVI (kak rabotaet patentovannaya zashchita suvaldnyh zamkov Kerberos , zashchishchayushchaya ot vzloma metodom vysverlivaniya)
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 0 min.
Date: 2017-02-28 18:48:50

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/1588_KERBEROS_.html