Lock drilling Luganskiy Stankostroinelniy zavod 3HOP-M (Zamok nakl. s diskovym mehanizmom ZNOP-M. Otsutstvuet zashchita diskovogo mehanizma ot vysverlivaniya) (Time: 5 min.)


id: 156
Manufacturer: Luganskiy Stankostroinelniy zavod
Article: 3HOP-M
Description: Zamok nakl. s diskovym mehanizmom ZNOP-M. Otsutstvuet zashchita diskovogo mehanizma ot vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 5 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/