Lock drilling -- (Ekstraktory otmychki vzlom zamka svertysh obuchenie otkrytiyu zamkov) (Time: 0 min.)


id: 1503
Manufacturer: --
Article:
Description: Ekstraktory otmychki vzlom zamka svertysh obuchenie otkrytiyu zamkov
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 0 min.
Date: 2017-02-28 18:47:51

Source: http://www.zamkidveri.com/forum/vv_test/video/1503_--_.html