Lock drilling Radiovolna (- Otsutstvie torcevoy planki - Stoporyashchiy element ne zashchishchen ot vysverlivaniya) (Time: 6 min.)


id: 150
Manufacturer: Radiovolna
Article:
Description: - Otsutstvie torcevoy planki - Stoporyashchiy element ne zashchishchen ot vysverlivaniya
Hacking method: Lock drilling
Hacking time: 6 min.
Date: 2008-01-01 00:00:00

Source: http://www.zamkidveri.com/